O firmie SOUBER

Firma SOUBER specjalizuje się w produkcji układów automatyki dla różnego typu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz obiektowych instalacji HVAC. W ofercie posiadamy szeroką gamę aplikacji automatyki realizujących m.in. funkcje utrzymywania zadanych wartości temperatur, wilgotności, ciśnienia i wydatku, sterowania regulatorami VAV oraz różnego typu elementami instalacji. Duża elastyczność oraz indywidualne podejście do każdej realizacji pozwala na tworzenie indywidualnych aplikacji pod potrzeby inwestora oraz wymogi obiektowe.

Koncepcje systemów automatyki HVAC, doradztwo techniczne

 • wsparcie projektowe przy tworzeniu koncepcji projektowych układów automatyki HVAC
 • optymalizacja kosztowa oraz adaptacja istniejących projektów
 • tworzenie dokumentacji technicznej oraz opracowań projektowych
 • Dostawa systemów automatyki dla urządzeń i instalacji HVAC

 • układy automatyki dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • kompleksowa dostawa układów automatyki dla instalacji HVAC obiektów obejmującej m.in:
 • różnego typu centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, wentylatory dachowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory VAV, digestoria, kurtyny powietrza, węzły ciepła i chłodu, agregaty wody lodowej, klimakonwektory, belki chłodzące, nagrzewnic strefowych itp.

 • układy automatyki dla systemów wentylacji bytowej i oddymiającej garaży i parkingów podziemnych
 • Dostawa obiektowych rozdzielnic zasiająco-sterujących

 • dostawa obiektowych rozdzielnic zasilająco sterujących do integracji urządzeń obiektowych z systemem nadrzędnym BMS
 • integracja liczników energii, ciepła, chłodu
 • integracja urządzeń obcych tj. oświetlenie, gniazda zasilające, rozdzielnice zasilające itp.
 • Dostawa oraz konfiguracja systemu wizualizacji i BMS

 • wizualizacja pracy instalacji w oparciu o karty Ethenetowe
 • stacje operatorskie BMS z oprogramowaniem SCADA
 • Dostawa elementów i podzespołów automatyki HVAC

 • pełna oferta elementów i podzespołów automatyki HVAC tj.
 • zawory regulacyjne, siłowniki przepustnic, presostaty różnicowe, czujniki i przetworniki temperatury / wilgotności / ciśnienia / prędkości powietrza / CO2, termostaty przeciwzamrożeniowe itp.

 • elementy automatyki HVAC renomowanych producentów tj.: Belimo, Carel, Thermokon, Beck,
 • Rozruchy systemów na obiektach

 • uruchomienia układów automatyki na obiektach
 • wsparcie techniczne oraz serwis telefoniczny
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 • przeglądy okresowe układów automatyki oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • szkolenia z zakresu obsługi
 • OEM partner - prefabrykacja rozdzielnic zasilająco-sterujących wg. wytycznych

 • prefabrykacja rozdzielnic zasilająco-sterujących wg. dostarczonej dokumentacji
 • indywidualne projekty układów sterowania