Układy automatyki dla instalacji HVAC

Firma SOUBER specjalizuje się w produkcji układów automatyki dla różnego typu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz obiektowych instalacji HVAC. W ofercie posiadamy szeroką gamę aplikacji automatyki realizujących m.in. funkcje utrzymywania zadanych wartości temperatur, wilgotności, ciśnienia i wydatku, sterowania regulatorami VAV oraz różnego typu elementami instalacji. Duża elastyczność oraz indywidualne podejście do każdej realizacji pozwala na tworzenie indywidualnych aplikacji pod potrzeby inwestora oraz wymogi obiektowe.

Zakres oferty

SOUBER oferuje kompleksowe rozwiązania dla instalacji HVAC

 • dostawa elementów automatyki HVAC
 • dostawa układów automatyki dla central wentylacyjno - klimatyzacyjnch oraz różnego typu elementów instalacji HVAC
 • dostawa kompleksowych rozwiązań obiektowych w zakresie układów automatyki HVAC integrujących wszystkie urządzenia instalacji HVAC obiektu tj. centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, wentylatory dachowe, regulatory VAV, nagrzewnice strefowe, kurtyny popietrza, węzły ciepła, agregaty wody lodowej, liczniki energii oraz ciepła itp.

 • dostawę systemów nadzoru BMS lub wizualizacji na kartach Ethernet. Integrację własnych oraz innych producenckich układów automatyki
 • Elementy automatyki HVAC

  W naszej ofercie posiadamy pełen zakres elementów automatyki dla instalacji HVAC tj.:

 • zawory regulacyjne trójdrogowe, przelotowe z siłownikami dla różne zakresy temp. czynnika
 • siłowniki przepustnic (ster. on/off, 0..10V, z funkcją bezpieczeństwa lub bez, wykonanie EX)
 • presostaty różnicowe oraz przetworniki ciśnienia
 • czujniki temperatury, wilgotności, VOC, CO
 • termostaty przeciwzamrożeniowe
 • Układy automatyki do central wentylacyjno - klimatyzaycjnych

 • Oferujemy szeroką gamę gotowych układów automatyki dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 • Zakres dostawy obejmuje kompletne rozdzielnice zasilająco-sterujące wyposażone w sterownik, dokumentację techniczną oraz elementami automatyki do montażu na instalacji. W standardzie układy automatyki wyposażone są w sterowniki serii pCO5 firmy Carel z zaimplementowaną aplikacja pod konkretny typ układu oraz zewnętrzny panel obsługi pGD1 do montażu na ścianie (możliwość oddalenia od rozdzielnicy do 150m). W zależności od potrzeb układy automatyki produkowane są w wersjach z falownikami zabudowanymi w rozdzielnicach lub do montażu na instalacji. Rozdzielnice dostępne są w wykonaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym (dodatkowo wyposażone w elementy chłodzenia i ogrzewania).

  Automatyka Obiektowa HVAC

 • Kompleksowe projekty oraz dostawa układów automatyki dla instalacji HVAC obiektu.

  Zakres oferty obejmuje kompleksową dostawę układów automatyki nadzorujących i sterujących pracą elementów instalacji HVAC danego obiektu tj. centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, wentylatory dachowe, regulatory VAV, nagrzewnice strefowe, kurtyny powietrza, węzły ciepła, agregaty wody lodowej, digestoria itp.
 • Systemy wizualizacji i nadzoru BMS

  Oferujemy systemy wizualizacji instalacji HVAC w opraciu o trzy warianty:


 • wizualizacja na panelach dotykowych
 • wizualizacja na kartach Ethernetowych
 • systemy nadzoru BMS z aplikacją SCADA

 • Integracja obejmuje układy automatyki dostarczane przez firmę SOUBER która może zostać rozszerzona o urządzania dodatkowe tj. liczniki energii, liczniki ciepła, obce układy automatyki znajdujące się na obiekcie.